LANSA

Základním vývojovým nástrojem používaným ve společnosti BIZ DATA a.s. je CASE prostředí LANSA. BIZ DATA a.s. je oficiálním zástupcem společnosti LANSA Holdings Inc. a distributorem produktů LANSA pro oblast východní Evropy. BIZ Data a.s. zajišťuje pro produkty LANSA technickou podporu a provozuje autorizované školící centrum.

VisualLansa1

Rodina produktů LANSA umožňuje tvorbu aplikací klient/server, webových aplikací pro tradiční nebo mobilní prohlížeče, terminálových aplikací (5250), serverových programů a databázových triggerů, statistik včetně grafických výstupů, a nativních aplikací pro mobilní zařízení – tablety a chytré telefony. Součástí prostředí LANSA jsou předpřipravené frameworky pro tvorbu rozsáhlých aplikací, propracovaná metodika pro postupnou modernizaci existujících aplikací, programové šablony a vzorové kódy.

Prostředí LANSA podporuje tvorbu vícejazyčných verzí aplikací.

Podpora pro mobilní zařízení

 

S nárůstem mobilních zařízení (chytré telefony a tablety) pro korporátní klienty uvolnila LANSA nové produkty LANSA pro podporu mobilních platforem.

Aplikace běžící v mobilním prohlížeči na tabletu/telefonu lze vytvářet přímo v prostředí Visual LANSA, nebo pomocí refacingu existujících IBM i aplikací produktem aXes Mobile

Zde si můžete stáhnout 30-denní zkušební verzi

Pro vývoj nativních aplikací spouštěných přímo na mobilním zařízení (tj. bez omezení vyplývajících z použití prohlížeče) nabízí LANSA dvě verze produktu LongRange.

LongRange je určen pro vývojáře, užívající tradiční jazyky jako RPG, Cobol, CL… Umožní jim snadno vytvářet plnohodnotné mobilní aplikace bez nutnosti učení dalších specifických znalostí jako JavaScript, HTML, CSS, PHP, Java, Objective C. LongRange podporuje aplikační server na IBM i Server verze V5R4 nebo novější.

Long Range for LANSA je určen pro vývojáře, užívající prostředí LANSA i pro jiné typy aplikací. Rozšiřuje možnosti vývoje o podporu mobilních klientů. Tvorba kódu i návrh grafického rozhraní mobilních aplikací probíhá přímo ve WYSIWIG editoru vývojového prostředí LANSA. Aplikační server může běžet na IBM i verze 5.4 nebo novější, nebo na Windows serveru.

V obou případech se vyvíjí pouze jediný kód společný pro platformy iPad, iPhone a Android zařízení. Liší se pouze aplikační framework, stahovaný do zařízení z Apple store nebo Google play. Aplikace se přirozeně umí přizpůsobovat různým rozlišením obrazovek nebo orientaci displeje.

Zde si můžete stáhnout 45-denní zkušební verzi

lansa_logo