Závěrečná informace o realizaci projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců

Závěrečná informace o realizaci projektu Komplexní vzdělávání zaměstnanců

V projektu Komplexního vzdělávání zaměstnanců byl vytvořen vzdělávací program na podporu a rozvoj všech zaměstnanců Biz Data. Program byl rozdělen na Odborné vzdělávání v oblasti vývojového prostředí LANSA a na vzdělávání obecných dovedností a znalostí v oblasti metodiky a principů programování. Program a jeho požadavky vznikly na základě skutečných potřeb sesbíraných při jednání se všemi zaměstnanci Biz Data. Požadavky se rozdělily na možnosti internách vzdělávacích kurzů a kurzy realizované externími školiteli.

Školení interních lektorů probíhalo v angličtině formou workshopů externím školitelem firmy LANSA po dobu jednoho týdne. Školení pedagogické interních lektorům poskytla externí firma vybraná na základě interního výběrového řízení, která pro interní lektory poskytla i zpracování didaktických materiálů.

Byla provedena odborná školení zaměstnanců Biz Data zaměřená na zvýšení odborných znalostí a dovedností v oblasti programování v prostředí LANSA interními lektory. Samotná školení probíhala zejména na základě praktických ukázek a příkladů, které souvisely s potřebami zákazníků firmy Biz Data.

Řízení a realizace projektu byly soustředěny na provádění činností souvisejících s organizačním zajištěním jednotlivých organizačních aktivit, které vedly s dosažení plánovaných cílů projektu v souladu s Příručkou pro příjemce dotace. Nedílnou součástí byla realizace výběrových řízení na poskytovatele služeb i výběrová řízení na nákup výpočetní a komunikační IT techniky.

Předpokládaný termín ukončení projektu je konec února 2015.