BDBroker

Charakteristika systému BD Broker

Systém BD Broker slouží k podpoře obchodních činností zprostředkovatelských společností, které mají síť svých podřízených zprostředkovatelů. Za svoji činnost inkasují provize od svých obchodních partnerů za uzavřené smlouvy s klienty, prostřednictvím kterých se realizuje prodej produktů nebo služeb. BD Broker je zejména vhodný pro podporu společností se strukturou obchodní sítě typu multi-level marketingu (MLM).

BD Broker umožňuje evidenci klientů, sjednaných smluv včetně sledování změny stavu (návrh, schválení, storno, ukončení), evidenci sjednatelů, definici obchodní a organizační struktury, spolupracujících pojišťoven, bank nebo poskytovatelů energií a definici nabízených produktů (pojišťovací služby, finanční produkty, elektřina, plyn, kosmetika a.j.).

Každý přihlášený sjednatel do systému BD Broker má k dispozici jen svůj klientský kmen a přehled o vlastních provizích včetně týmových provizí v rámci své struktury MLM.

Ve zvoleném časovém období lze provádět dočasné finanční uzávěrky do konečného schválení správnosti dat a následně spustit finální uzávěrku za vybrané období. Po ukončení uzávěrky se generují proviznice pro makléře a rozesílají se proviznice pro sjednatele. Provize lze vypočítat jak očekávané dle uzavřených smluv tak skutečně obdržené a vyplacené.

Každý aktivní sjednatel má on-line k dispozici svůj provizní účet s přehledem proviznic za minulá uzavřená období včetně přehledu produkce za poslední období.

Výstupem aplikace BD Broker po provedené uzávěrce jsou provizní sestavy pro makléře a pro sjednatele. Sestavy jsou generovány do PDF souborů. Pro propojení na informační systémy zákazníka (účetnictví, CRM, MIS) je možné při uzávěrce výstupy exportovat do souboru csv formátu, který se použije pro import dat do aplikací třetích stran.
Popis jednotlivých modulů resp. hlavních objektů:

Implementace řešení

Systém BD Broker je instalován v cloudu a zákazník platí jen za služby využití aplikace BD Broker (počet vedených smluv za měsíc) bez žádných počátečních a průběžných investic do HW infrastruktury, SW licencí nebo školení na IT specialisty. BD BROKER je webová aplikace spustitelná v prohlížeči přes internet. Jediný požadavek na HW je vlastní PC připojené na internet.

Popis způsobu řešení

BD BROKER je předpřipraven jako krabicové řešení, které na základě provedené analýzy může být dále upraveno podle konkrétních požadavků zákazníka. Každému zákazníkovi tak může být dodáno řešení na míru. Lze též zajistit import dat ze stávajícího systému.

Odkaz na demo aplikace BD Broker:  bdbroker.bizdata.cz , Uživatel: DEMOADM, Heslo: dataadm