LANSA

Základním vývojovým nástrojem používaným ve společnosti BIZ DATA a.s. je CASE prostředí LANSA. BIZ DATA a.s. je oficiálním zástupcem společnosti LANSA Holdings Inc. a distributorem produktů LANSA pro oblast východní Evropy. BIZ Data a.s. zajišťuje pro produkty LANSA technickou podporu a provozuje autorizované školící centrum.

VisualLansa1

Rodina produktů LANSA umožňuje tvorbu aplikací klient/server, webových aplikací pro tradiční nebo mobilní prohlížeče, terminálových aplikací (5250), serverových programů a databázových triggerů, statistik včetně grafických výstupů a nativních aplikací pro mobilní zařízení – tablety a chytré telefony. Součástí prostředí LANSA jsou předpřipravené frameworky pro tvorbu rozsáhlých aplikací, propracovaná metodika pro postupnou modernizaci existujících aplikací, programové šablony a vzorové kódy.

Prostředí LANSA podporuje tvorbu vícejazyčných verzí aplikací.

Podpora pro mobilní zařízení

 

S nárůstem mobilních zařízení (chytré telefony a tablety) pro korporátní klienty uvolnila LANSA nové produkty LANSA pro podporu mobilních platforem.

Aplikace běžící v mobilním prohlížeči na tabletu/telefonu lze vytvářet přímo v prostředí Visual LANSA, nebo pomocí refacingu existujících IBM i aplikací.

Hlavním trendem nástrojů LANSA je být na čele vývojových nástrojů, označovaných jako Low-code Development Platform . Používáním stejného jazyka a vývojového prostředí pro všechny části aplikace (serverové, klient/server, web, integrace systémů), možnostmi snadného vytváření prototypů aplikací a množstvím průvodců usnadňujícím tvorbu kódu minimalizuje nároky na čas vývojářů, a to nejen při vývoji, ale i následné správě aplikací.

Více detailů o jednotlivých produktech LANSA viz www.lansa.com