LEGiS

Společnost BIZ DATA a.s. po zkušenostech s vývojem a správou aplikací pro evidenci právních sporů (reference UNIQA pojišťovna a.s.), připravila novou aplikaci „LEGiS“ (katalog právních a inkasních spisů), určenou i pro menší advokátní, inkasní a splátkové společnosti. Využití proto najde především při správě pohledávek a závazků ve všech jejích fázích, a to jak z pohledu věřitele, tak i z pohledu dlužníka.

Aplikace běží na platformě Windows, buď jako samostatná instalace pro jeden počítač, nebo v síťové verzi jako Windows klient-server. Aplikace využívá relační databázový systém Microsoft SQL Server, jako programovací nástroj bylo využito prostředí LANSA, které představuje integrované vývojové prostředí (IDE) pro tvorbu desktopových, webových a mobilních softwarových aplikací.

Aplikace „LEGiS“, byla vyvinuta s cílem poskytnout v jednoduchém a intuitivním prostředí maximum potřebných funkcionalit, které podpoří vymáhání a zrychlí celý inkasní a právní proces.

Koncept byl postaven především s důrazem na maximální bezpečnost při práci s citlivými daty, jako i s důrazem na vysokou efektivitu práce jednotlivých uživatelů

Podrobnější informace naleznete zde