Seminář o BD Broker ve spolupráci s IBM

BIZ DATA a.s. ve spolupráci s IBM Česká republika spol. r. o. uspořádala dne 26.11. 2015 seminář pro makléře na téma „Přehled pojišťovacího trhu a hledání nových obchodních příležitostí pomocí webové aplikace na správu provizí BD Broker.“

Seminář se konal v prostorách vinařství SALABKA, které s vlastnímu vinicemi staršími více jak 800 let nabízí úchvatné prostory pro pracovní setkání.

Účastníci semináře byli seznámeni s očekávanými novinkami  v roce 2016, které budou mít dopad na makléřský pojišťovací trh. Příspěvek pana Veselého, ředitele poradenských služeb pro pojišťovnictví z firmy Deloitte Advisory, s.r.o., vzbudil velký zájem makléřů zejména výkladem transpozice Solventnosti II do české legislativy a její dopad na životní a neživotní pojišťovací produkty.

Makléři byli seznámeni s přehledem a vývojem pojišťovacího trhu za období leden až září 2015 dle údajů vydávaných Českou asociací pojišťoven.

V druhé části semináře byly pojišťovacím makléřům představeny hlavní přednosti webové aplikace BD Broker:

  • dynamický model provizních map
  • samoobslužná parametrizovatelnost aplikace BD Broker
  • variabilní modul rezervních fondů
  • personifikovanému nastavení položek pojišťovacích produktů
  • výpočet očekávané provize při uzavření pojistné smlouvy
  • cenová politika – žádné investice, jen sdílení výnosů z provizí

Na závěr semináře byla uskutečněna praktická ukázka předností aplikace BD Broker včetně předvedení analytického nástroje Clever Analytik. Clever Anylitik slouží na prezentaci polohových informací získaných z aplikace BD Broker (umístění klientů, působnost poradců v regionech) v průniku s potenciálem trhu převzatých z registrů státní správy pod označením Open Data (počet vozidel v regionech, počet budov a jejich vlastnictví v mikroregionech aj.)

S makléři jsme se rozloučili v restauraci Galerie s výhledem na více jak 10.000 sazenic vinné révy odrůd Rulandské modré, Müller Thurgau, Pinot Blanc, Hibernal, Neronet a Tintet.